You are here

Listego_Plus_banner_1968x195px

Листего Плюс

Last updated:
16.05.2020

Хербицид

 

Широкоспектърно решение за ефикасна борба с плевели и синя китка при Clearfield® Plus хибриди слънчоглед


Активно вещество: 25 г/л имазамокс
Категория на употреба: втора професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР


Разрешена употреба в България:

КултураЗа борба срещуДозаМомент на приложение
Слънчоглед Clearfield® и Clearfield® Plus
хибриди

- житни и широколистни плевели;

- балур от коренища и паламида;

- паразитът синя китка

120-200 мл/дкаФаза 2-8-ми лист на
културата

 


Контролирани плевели:

Житни плевели:Широколистни плевели:
• Лисича опашка •Ветрушка • Проса • Кощрява • Див овес• Лобода • Свиница (Бутрак) • Щир • Стъблеобхватна коприва • Мъртва коприва • Лобода • Дива ряпа • Татул • Галинзога • Абутилон • Черно куче грозде • Овчарска торбичка • Звездица • Теменуга • Амброзия • Фасулче • Лепка • Едногодишен пролез • Пипериче • Едногодишен ранилист

СЪВЕТИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ

Оптимален момент на приложение на Листего Плюс срещу синя китка е фаза 6-8-ми лист на Clearfield® Plus хибриди

  • Най-добър ефект, когато широколистните плевели са във фаза 2-6 лист, а едногодишните житни плевели са до фаза братене.
  • Балур от коренища и паламида са най-чувствителни при височина 10-15 см.
  • Листего Плюс да не се смесва с продукти за растителна защита (балурициди) и листни торове
  • Да не се третира, когато културата е под влияние на стресови фактори като големи температурни амплитуди, мразове, обилни валежи и др.
  • Разход на работен разтвор: 20 до 40 л/дка

 


ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА

  • Контролира икономически важни и „трудни“ плевели (Бутрак, Паламида)
  • Подобрен начален контрол на плевелите
  • Контролира всички раси СИНЯ КИТКА
  • Получавате пълна технология от Синджента за отглеждане на слънчоглед:

  » Clearfield® Plus хибриди
  » Гардоприм Плюс Голд - ефикасен почвен хербицид
  » Листего Плюс - вегетационен хербицид
за борба с трудни за контрол плевели (бутрак, паламида) и всички раси Синя Китка