Третиране на семена Максим Екстра

Максим Екстра има изключително широк спектър на контролираните болести и много висока ефективност на контрол на Снежна плесен (Monographella nivalis) и Фузариум (Fusarium spp).

Активно вещество:
25 г/л флудиоксонил + 
25 г/л дифеноконазол 

Активно вещество:
25 г/л флудиоксонил + 
25 г/л дифеноконазол 

Категория за употреба:
втора професионална

Категория за употреба:
втора професионална

Формулация:
концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)

Формулация:
концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)

Опаковки:
5 л

Опаковки:
5 л

Защо да изберем Максим Екстра?
 

Предимства и възвръщаемост на инвестициите от Максим Екстра при житни култури:

  • Максим Екстра осигурява мощна защита на житните растения до момента на поникване срещу всички икономически важни почвени и семенно преносими фитопатогени
  • Максим Екстра намалява загубите, осигурявайки здрав и добре гарниран посев
  • Третирането на семената с Максим Екстра води до висока възвръщаемост на инвестициите не само в райони с висок добивен потенциал, но и в райони с по-нисък потенциал
  • Гъвкава доза на приложение съобразно предстоящите климатични и фитопатогенни условия

Култури и дози на приложение

Пшеница

За контрол на: Хелминтоспориоза (Cochilobolus sativus), Фузариоза (Fusarium spp), Петносване на плевите (Leptosphaeria nodorum), Твърда/Мазна/Миризлива главня (Tilletia caries), вджуджаваща главня (Tilletia controversa)
Доза на приложение:

150 - 200 мл на 100 кг семена

Момент на приложение:Обеззаразяване на семената преди сеитба

 

За контрол на: Снежна плесен (Monographella nivalis), Праховита главня (Ustilago tritici)
Доза на приложение:

200 мл на 100 кг семена

Момент на приложение:Обеззаразяване на семената преди сеитба

Ечемик

За контрол на: Хелминтоспориоза (Cochilobolus sativus), Фузариоза (Fusarium spp.) и Ленточна болест (Pyrenophora graminea)
Доза на приложение:

150 - 200 мл на 100 кг семена

Момент на приложение:Обеззаразяване на семената преди сеитба

 

За контрол на: Снежна плесен (Monographella nivalis), Мрежести петна (Pyrenophora teres), Покрита главня (Ustilago hordei)
Доза на приложение:

200 мл на 100 кг семена

Момент на приложение:Обеззаразяване на семената преди сеитба

Овес

За контрол на: Фузариоза (Fusarium spp), Червени петна (Pyrenophora avenae)
Доза на приложение:

150 - 200 мл на 100 кг семена

Момент на приложение:Обеззаразяване на семената преди сеитба

 

За контрол на: Хелминтоспориоза (Cochilobolus sativus), Листни петна и Петносване на плевите (Septoria spp.), Праховита главня (Ustilago avenae)
Доза на приложение:

200 мл на 100 кг семена

Момент на приложение:Обеззаразяване на семената преди сеитба

Ръж

За контрол на: Фузариоза (Fusarium spp)
Доза на приложение:

150 - 200 мл на 100 кг семена

Момент на приложение:Обеззаразяване на семената преди сеитба

 

За контрол на: Хелминтоспориоза (Cochilobolus sativus), Снежна плесен (Monographella nivalis) и Стъблена главня (Urocystis occulta)
Доза на приложение:

200 мл на 100 кг семена

Момент на приложение:Обеззаразяване на семената преди сеитба

Тритикале

За контрол на: Хелминтоспориоза (Cochilobolus sativus) и Фузариоза (Fusarium spp)
Доза на приложение:

150 - 200 мл на 100 кг семена

Момент на приложение:Обеззаразяване на семената преди сеитба

 

За контрол на: Петносване по плевите на класа (Leptosphaeria nodorum), Снежна плесен (Monographella nivalis) и Жълто-кафяви листни петна (Pyrenophora triticirepentis)
Доза на приложение:

200 мл на 100 кг семена

Момент на приложение:Обеззаразяване на семената преди сеитба

Съвети за приложение
 

  • Третирането на семената да се извършва с качествена специализирана техника за целта. Третирането на семената е единствения и незаменим метод за контрол на болести по житни култури, пренасяни чрез семена;
  • Да не се смесва с други обеззаразители, съдържащи органични разтворители;
  • Приготвения работен разтвор да се използва същия ден
  • Обеззаразените семена да се ползват само за сеитба; Третираните семена да се съхраняват на обезопасено, хладно и проветриво място, подходящо етикетирани и да се засеят възможно най-бързо;
  • Преди приготвяне на работния разтвор интензивно разклатете опаковката;
  • Работниците, извършващи обеззаразяването да ползват задължително предпазно работно облекло и ръкавици.

Разгледайте и другите ни продукти за Растителна защита