You are here

Модус Ево

Модус Ево

Last updated:
29.10.2021

Растежни регулатори

Модус Ево

Разрешена Употреба в България: 

КУЛТУРАЗА КОНТРОЛ НАДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕМОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
зимен ечемикзабавяне на растежа,укрепване на стъблото60 мл/дкас раб. разтвор20-40 л/дкаБратене, забележими 5 братя – донапълно разтворен флагов лист /ВВСН 25-39/
пролетенечемикзабавяне на растежа,укрепване на стъблото50 мл/дкас раб. разтвор20-40 л/дкаБратене, забележими 5 братя – донапълно разтворен флагов лист /ВВСН 25-39/
зимна и пролетнамека пшеницазабавяне на растежа,укрепване на стъблото20-30 мл/дкас раб. разтвор20-40 л/дкаБратене, забележими 5 братя – донапълно разтворен флагов лист /ВВСН 25-39/
ръж,тритикалезабавяне на растежа,укрепване на стъблото30-50 мл/дкас раб. разтвор20-40 л/дкаБратене, забележими 5 братя – донапълно разтворен флагов лист /ВВСН 25-39/
лимецзабавяне на растежа,укрепване на стъблото40 мл/дкас раб. разтвор20-40 л/дкаБратене, забележими 5 братя – донапълно разтворен флагов лист /ВВСН 25-39/
зимна и пролетнатвърда пшеницазабавяне на растежа,укрепване на стъблото10-40 мл/дкас раб. разтвор20-40 л/дкаБратене, забележими 5 братя – донапълно разтворен флагов лист /ВВСН 25-39/

Полягането води до значителни щети поради негативния си ефект върху развитието и наливането на културата, до загуби при жътва и влошаване качеството на зърното. Загубите могат да достигнат до 40% от добива.

Полягането води до значителни щети

Модус Ево има надеждно и дълготрайно действие – прилагането му в ранните фази дава отлични резултати.

Модус Ево има надеждно и дълготрайно действие

Значително намалява риска от полягане чрез здраво вкореняване и скъсяване и усилване на стъблото.


Практически предимства на Модус Ево: 

  • Увеличава масата на кореновата система, което подобрява използването на наличните вода и хранителни вещества
  • Допринася за постигането на по-високи качествени показатели и по-лесна жътва
  • Запазва добивния потенциал и намалява загубите при жътва 
СтъблоСкъсяване
Нужда от водаПо-малка
СтъблоПо-дебело
Клетъчни стениПо-дебели
ЕластичностПо-висока
Коренова масаПо-голяма
Дължина на коренаПо-голяма
РазвитиеПо-добро

Модус Ево Сръвнения