You are here

Ридомил Голд Комби Синджента

Ридомил Голд Комби

Last updated:
21.05.2021

Фунгицид

БЪДЕТЕ ВИНАГИ С ПРЕДИМСТВО!

Ридомил Голд Комби Синджента лозяNew-50

Активно вещество:  48,5 г/кг Металаксил-М + 400 г/кг Фолпет


 

КултураЗа контрол наДоза на приложениеМомент на приложениеКарантинен срок
ЛозяМана Plasmopara viticola200 г/дкаОт началото на вегетацията до формирането на зърната28 дни

Новият Ридомил Голд® Комби заменя старата формулция Ридомил Голд®​МЦ в лозя.

 

Ридомил Голд®​ Комби е комбиниран фунгицид срещу мана при лозата със системно, трансламинарно и контактно действие. Той е формулиран на базата на две активни вещества. Системното вещество Металаксил-М, което се абсорбира много бързо в растението, разпределя се до всяка една точка в растителния организъм и предпазва новият прираст и контактното вещество Фолпет, което освен пълното си контактно действие притежава силно изразени липофилни свойства и проявява силен афинитет към восъкоподобните вещества в кутикулата. Въпреки своя ясно изразен изкореняващ ефект нашата препоръка е винаги да прилагаме фунгицида превантивно и да се избягват изкореняващи третирания.

Оптималното приложение на Ридомил Голд® Комби е така нареченото „блоково“ приложение, при което фунгицида се прилага два пъти един след друг с интервал от 10-14 дни и след това се включват други фунгициди срещу мана, като Пергадо Ф® и Ампексио® .

Фазата на приложение на Ридомил Голд® Комби съвпада с началото на развите на вегетацията, когато условията за развитие на маната са на лице и продължава до фаза формиране на плодовете.


Практически предимства:

  • Ридомил Голд Комби предпазва новият прираст
  • Максимална защита до 14 дни в зависимост от инфекцията
  • Светкавично абсорбиране и ефект 30 мин след третиране
  • Притежава изкореняващо действие до 72 часа след инфекция
  • Предпазва растенията отвън и отвътре
  • Комбинирано контактно, системно и трансламинарно действие
  • Иновативна формулация „PEPIT” за по-добра разтворимост и прилепимост