Ридомил Голд Комби Синджента

Фунгицид Ридомил Голд Комби

Бъдете винаги с предимство!
 

Новият Ридомил Голд® Комби заменя старата формулция Ридомил Голд®​МЦ в лозя.

Активно вещество: 
48,5 г/кг металаксил-М +
400 г/кг фолпет

Активно вещество: 
48,5 г/кг металаксил-М +
400 г/кг фолпет

Категория за употреба:
втора професионална

Категория за употреба:
втора професионална

Формулация:
водоразтворими гранули (ВГ)

Формулация:
водоразтворими гранули (ВГ)

Опаковки:
1 кг, 5 кг

Опаковки:
1 кг, 5 кг

Защо да изберем Ридомил Голд Комби?
 

Ридомил Голд®​ Комби е комбиниран фунгицид срещу мана при лозата със системно, трансламинарно и контактно действие. Той е формулиран на базата на две активни вещества. Системното вещество Металаксил-М, което се абсорбира много бързо в растението, разпределя се до всяка една точка в растителния организъм и предпазва новият прираст и контактното вещество Фолпет, което освен пълното си контактно действие притежава силно изразени липофилни свойства и проявява силен афинитет към восъкоподобните вещества в кутикулата. Въпреки своя ясно изразен изкореняващ ефект нашата препоръка е винаги да прилагаме фунгицида превантивно и да се избягват изкореняващи третирания.

Оптималното приложение на Ридомил Голд® Комби е така нареченото „блоково“ приложение, при което фунгицида се прилага два пъти един след друг с интервал от 10-14 дни и след това се включват други фунгициди срещу мана, като Пергадо Ф® и Ампексио®.

Фазата на приложение на Ридомил Голд® Комби съвпада с началото на развите на вегетацията, когато условията за развитие на маната са на лице и продължава до фаза формиране на плодовете.
 

  • Ридомил Голд Комби предпазва новият прираст
  • Максимална защита до 14 дни в зависимост от инфекцията
  • Светкавично абсорбиране и ефект 30 мин след третиране
  • Притежава изкореняващо действие до 72 часа след инфекция
  • Предпазва растенията отвън и отвътре
  • Комбинирано контактно, системно и трансламинарно действие
  • Иновативна формулация „PEPIT” за по-добра разтворимост и прилепимост

Култури и дози на приложение

Лозя

За контрол на: 

Мана (Plasmopara viticola)

Дози на приложение:200 г/дка
Момент на приложение:От началото на вегетацията до формирането на зърната
Карантинен срок:28 дни

Разгледайте и другите ни продукти за Растителна защита