Апрон

Last updated:
10.01.2019

Третиране на семена

Ефикасност срещу почвени патогени 


Активно вещество: 350 г/л мефеноксам
Категория на употреба: втора професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР

Разрешена употреба в България:

култураза контрол надоза на приложениемомент на приложение
слънчогледмана (Plasmopara helianthy)300 мл на 100 кг семена, до 4 л водаобеззаразяване на семената преди сеитба
памукпочвени патогени от род Pythium причиняващи гниене и загиване на младите кълнове200 мл на 100 кг семена, до 4 л водаобеззаразяване на семената преди сеитба

Практически предимства:

  • Единствен разрешен фунгицид за надеждна борба срещу мана по слънчоглед
  • Контролира причинителите на болести по повърхността на семената, във вътрешността им, в почвата около засятото семе и в младото растение непосредствено след поникване
  • Много добро прилепване на препарата върху семенната обвивка
  • Толерантен към семената при съхранение

 
Съвети при приложение:

  • Третирането на семената да се извършва с качествена специализирана за целта техника
  • Може да се смесва с други препарати за третиране на семена (като полимерни, ВС, ФС формулации с неутрална реакция)
  • Приготвения работен разтвор да се използва същия ден
  • Обеззаразените семена да се ползват само за сеитба
  • Преди приготвяне на работния разтвор интензивно разклатете опаковката 
  • Операторите извършващи обеззаразяването да ползват задължително предпазно облекло и ръкавици