Аустрал Плюс

Третиране на семена Аустрал Плюс

Аустрал Плюс защитава житните култури от почвени неприятели, семеннопреносими или почвени фитопатогени.

Активно вещество:
40 г/л тефлутрин +
10 г/л флудиоксонил

Активно вещество:
40 г/л тефлутрин +
10 г/л флудиоксонил

Категория за употреба:
втора професионална

Категория за употреба:
втора професионална

Формулация:
концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)

Формулация:
концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)

Опаковки:
5 л

Опаковки:
5 л

Защо да изберем Аустрал Плюс?
 

Механизъм на действие

АУСТРАЛ ПЛЮС е контактен продукт с две активни субстанции с различен механизъм на действие. Флудиоксонил принадлежи към химичната група на фенилпиролите и на биохимично ниво блокира клетъчния обмен, а с това инхибира покълването, растежа на мицела на фитопатогена и проникването му в гостоприемника. Тефлутрин е инсектицид с широк спектър на действие срещу почвени неприятели от разред Coleoptera и Diptera.
 

Спектър на действие

АУСТРАЛ ПЛЮС е двукомпонентен продукт за третиране на семена ефективен срещу вредители при житни култури в ранни фази от развитието им (преди поникване). Той предпазва растенията при покълване от телени червеи, житен бегач и житни мухи. АУСТРАЛ ПЛЮС е активен срещу семенно преносими и почвени патогени – главни, септориози, фузариози.

Култури и дози на приложение

Зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале, спелта)

За контрол на: 

Телени червеи от сем. Elateridae (Agriotes sp.), Обикновен житен бегач (Zabrus tenebrioides), Житна муха (Delia coarctata), Миниращи мухи (Agromyza sp.)

Доза на приложение:

500 мл/100 кг семена

Момент на приложение:

Сухо семе (ВВСН 00) с 0,5 л вода/дка

Пшеница, тритикале, спелта

За контрол на: 

Твърда главня (Tilletia caries, Tilletia foetida), Фузариози (Fusarium roseum, Microdochium nivale), Септориоза (Septoria nodorum)

Доза на приложение:

500 мл/100 кг семена

Момент на приложение:

Сухо семе (ВВСН 00) с 0,5 л вода/дка

Ечемик

За контрол на: 

Ленточна болест (Drechslera graminea/Helminthosporium gramineum), Фузариози (Fusarium roseum,Microdochium nivale), Рамулариоза (Ramularia collo-cygni)

Доза на приложение:

500 мл/100 кг семена

Момент на приложение:

Сухо семе (ВВСН 00) с 0,5 л вода/дка

Овес и ръж

За контрол на: 

Фузариози (Fusarium roseum, Microdochium nivale)

Доза на приложение:

500 мл/100 кг семена

Момент на приложение:

Сухо семе (ВВСН 00) с 0,5 л вода/дка