You are here

Аустрал Плюс

Аустрал Плюс

Last updated:
16.07.2021

Третиране на семена

Обеззаразители Аустрал Плюс Синджента

Аустрал Плюс

 

КУЛТУРАЗА КОНТРОЛ НАДОЗА НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале, спелта)Телени червеи от сем. Elateridae (Agriotes sp.)
Обикновен житен бегач (Zabrus tenebrioides)
Житна муха (Delia coarctata), Миниращи мухи (Agromyza sp.)*
500 мл/100 кг
семена
Сухо семе (ВВСН 00) с 0,5л вода/дка
Пшеница, тритикале, спелтаТвърда главня (Tilletia caries, Tilletia foetida)
Фузариози (Fusarium roseum, Microdochium nivale)
Септориоза (Septoria nodorum)
500 мл/100 кг
семена
Сухо семе (ВВСН 00) с 0,5л вода/дка
ЕчемикЛенточна болест (Drechslera graminea/
Helminthosporium gramineum)
Фузариози (Fusarium roseum,Microdochium nivale)
Рамулариоза (Ramularia collo-cygni)*
500 мл/100 кг
семена
Сухо семе (ВВСН 00) с 0,5л вода/дка
Овес, ръжФузариози (Fusarium roseum, Microdochium nivale)500 мл/100 кг
семена
Сухо семе (ВВСН 00) с 0,5л вода/дка

Аустрал Плюс

 

Химически 

защитни

ръкавици

Защитни

очила

Защитен

комбинезон

Химичски

защитен

костюм

Химически

защитен

комбинезон

Защитни

обувки

и чорапи

Маска за защита от прахови частици

ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА:
приготвяне на разтвора и операции по процеса на третиране на семената
 
ЗАРЕЖДАНЕ НА СЕЯЛКАТА:
операции по разопаковане, пакетиране
и разпределяне на семената в отделните контейнери на машината
  
ЕКСПЛОАТАЦИЯ:
почистване на оборудването за третиране на семена
  
ФЕРМЕРИ-ОПЕРАТОРИ:
в тесен контакт с продукта за тре-
тиране на семената
  

Три основни принципа за успешна защита на семената и растенията в начални стадии от своето развитие

Аустрал Плюс основни принципиМеханизъм на действие

•• АУСТРАЛ ПЛЮС е контактен продукт с две активни субстанции с различен механизъм на действие. Флудиоксонил принадлежи към химичната група на фенилпиролите и на биохимично ниво блокира клетъчния обмен, а с това инхибира покълването, растежа на мицела на фитопатогена и проникването му в гостоприемника. Тефлутрин е инсектицид с широк спектър на действие срещу почвени неприятели от клас Coleoptera и Diptera.

Аустрал Плюс механизъм на действие

Спектър на действие

•• АУСТРАЛ ПЛЮС е двукомпонентен продукт за третиране на семена ефективен срещу вредители при житни култури в ранни фази от развитието им (преди поникване). Той унищожава ларвите на житни мухи, телени червеи и житен бегач. АУСТРАЛ ПЛЮС е активен срещу семенно предавани болести и почвени патогени – главни, септориози, фузариози.