You are here

NX 82212

NX 82212

Last updated:
09.03.2021
Crop: 

Слънчоглед

ДОБИВНИ ВЪРХОВЕ И СИГУРНОСТ

Clearfield® Plus хибриди

Линолов хибрид

Линолов хибридУанстар


Предимства

 • Високи и стабилни добиви в сегменти ранен до средно ранен
 • Адаптивен към почвено-климатичните условия хибрид
 • Хибрид подходящ за екстензивни до средно интензивни условия на отглеждане
 • Много висока толерантност на Макрофомина и Склеротиния (по корена и питата)
 • Надежден контрол на синя китка
 • Добро опрашване и изпълване на  семена в питите

Характеристики

 • Средно ранен хибрид
 • Средно високо растение
 • Високодобивен хибрид с много високо маслено съдържание 46%
 • Повишена толерантност на икономически важните болести нападащи слънчогледа
 • Толерантен на раси синя китка A – F

NX 82122

 • Гъстота Северна България: 5300 – 5500 реколтирани растения/дка
 • Гъстота Южна България: 5500 – 5800 реколтирани растения/дка 

NX82212 CLP се предлага в торби от 150 000 семена, третирани с фунгицид.

NX 82212

NX 82122

NX 82122