You are here

СИ Айвъри CLP

СИ Айвъри CLP

Last updated:
23.09.2021
Crop: 

Слънчоглед

медоносен потенциал Синджента слънчоглед

НЕДОСТИЖИМИЯТ


 

Предимства на СИ Айвъри

 • Добивен потенциал от най-високо ниво
 • Адаптивен към почвено-климатичните условия хибрид
 • Добра устойчивост на полягане – 10 см по-ниско от Бакарди
 • Сбити пити – минимизирани загуби при жътва.
СИ Айвъри Толерантност

Предимства на СИ Айвъри

 • Добивен потенциал от най-високо ниво
 • Адаптивен към почвено-климатичните условия хибрид
 • Добра устойчивост на полягане – 10 см по-ниско от Бакарди
 • Сбити пити – минимизирани загуби при жътва.

Характеристики на СИ Айвъри

 • Средно ранен хибрид
 • Средно високо растение – 180 cm*
 • Силно развита коренова система
 • Много високо добивен хибрид с високо маслено съдържание: 47%
 • Повишена толерантност на икономически важните болести
 • Отглеждане: интензивен/екстензивен
 • Толерантност на раси синя китка: А – Е.

Гъстота

 • 5 200 – 5 600 реколтирани растения/дка

 

СИ Айвъри CLP се предлага в торби от 150 000 семена, третирани с фунгицид

*Базирано на вътрешни проучвания на Синджента. Височината може да варира в зависимост от условията и гъстотата на отглежданe.

Добиви 2020г

Айвъри добиви 2020г
Айвъри добиви 2020г
Айвъри добиви 2020г
Айвъри добиви 2020г
Айвъри добиви 2020г
Айвъри добиви 2020г

*добиви от опити на Синджента в кг/дка при стандартна влага.