You are here

СИ Айвъри CLP

СИ Айвъри CLP

Last updated:
26.11.2021
Crop: 

Слънчоглед

медоносен потенциал Синджента слънчоглед

НЕДОСТИЖИМИЯТ


 

Предимства на СИ Айвъри

 • Добивен потенциал от най-високо ниво
 • Адаптивен към почвено-климатичните условия хибрид
 • Добра устойчивост на полягане – 10 см по-ниско от Бакарди
 • Сбити пити – минимизирани загуби при жътва.
СИ Айвъри Толерантност

Предимства на СИ Айвъри

 • Добивен потенциал от най-високо ниво
 • Адаптивен към почвено-климатичните условия хибрид
 • Добра устойчивост на полягане – 10 см по-ниско от Бакарди
 • Сбити пити – минимизирани загуби при жътва.

Характеристики на СИ Айвъри

 • Средно ранен хибрид
 • Средно високо растение – 180 cm*
 • Силно развита коренова система
 • Много високо добивен хибрид с високо маслено съдържание: 47%
 • Повишена толерантност на икономически важните болести
 • Отглеждане: интензивен/екстензивен
 • Толерантност на раси синя китка: А – Е.

Гъстота

 • 5 200 – 5 600 реколтирани растения/дка

 

СИ Айвъри CLP се предлага в торби от 150 000 семена, третирани с фунгицид

*Базирано на вътрешни проучвания на Синджента. Височината може да варира в зависимост от условията и гъстотата на отглежданe.

СИ Айвъри Добиви 2021 Северна България
СИ Айвъри Добиви 2021 Северна България
СИ Айвъри Добиви 2021 Южна България
СИ Айвъри Добиви 2021 Южна България
СИ Айвъри Добиви 2020 Северна България
СИ Айвъри Добиви 2020 Северна България
СИ Айвъри Добиви 2020 Южна България
СИ Айвъри Добиви 2020 Южна България

*добиви от опити на Синджента в кг/дка при стандартна влага.