You are here

Мойсон

Мойсон

Last updated:
25.07.2019
Crop: 

Зимна пшеница

Доказана генетикаМойсон сеитбена норма

Характеристика:

• зимен сорт хлебна пшеница
• средно ранен сорт
• осилест сорт
• средно висок хабитус
• едри зърна
• висок добивен потенциал
• много добра студоустойчивост
• има свойство да отхвърля микотоксините

Качествени показатели (постижим потенциал):

• абсолютно тегло – високо (35 до 42 г)
• ХЛТ – 79 до 84 (стандарт 76)
• ДМГ – от 22 до 27 (стандарт 22)
• съдържание на протеини – високо (ср. 12 - 13)
• число на отпускане – от 4 до 7

Предимства:

• изключително висок добивен потенциал
• отплаща се при интензивни условия на отглеждане
• висока толерантност на Брашнеста мана, Кафява листна ръжда и Жълта ръжда
• умерено толерантен на Септория и Фузариум по класа
• подходящ за Северна и Южна България

Добиви Мойсон 2019