You are here

Пибрак

Пибрак

Last updated:
25.07.2019
Crop: 

Зимна пшеница

NEW-BG

ПибракПибрак                                                                       

Характеристика:

  • зимен сорт пшеница
  • средно-ранен, осилест
  • сеитбена норма 400-450 к.с/кв.м
  • невисок и толерантен на полягане
  • топ добиви при интензивен тип на отгелждане 
  • много добра толерантност към всички болести
  • високо съдържание на протеин 11,5%

Добиви Пибрак 2019