You are here

СИ Амбадор ФАО 170

СИ Амбадор ФАО 170

Last updated:
11.10.2022
Crop: 

Царевицa

New-50

ХИБРИДЪТ СЪС СУПЕР СИЛА


Ранен Хибрид

Елевейшън семена царевица СинджентаЕлевейшън Плюс семена царевица Синджента

Предимства на СИ Амбадор

 • Най-мощната коренова система в ранното ФАО
 • Много висок добивен потенциал
 • Подходящ за ранна сеитба
 • Много добра комбинация от ранозрялост и добивен потенциал
СИ Амбадор

Предимства на СИ Амбадор

 • Най-мощната коренова система в ранното ФАО
 • Много висок добивен потенциал
 • Подходящ за ранна сеитба
 • Много добра комбинация от ранозрялост и добивен потенциал

Характеристики на СИ Амбадор

 • Толерантен на болести
 • Бърз начален старт, здраво стъбло и мощна коренова система
 • Пластичен, отплаща се при интензивни условия на oтглеждане
 • Бързо отдава влагата
 • Тип на зърното „конски зъб“

 

Препоръчителна гъстота за реколтиране

 • При поливни условия – 6 700 до 7 000 реколтирани растения на дка
 • При неполивни условия – 6 300 до 6 700 реколтирани растения на дка

 

СИ Амбадор се предлага в торби от 50 000 семена.

Третиранe: Elevation, Elevation plus

Добиви СИ Амбадор 2021
Добиви СИ Амбадор 2021
Добиви СИ Амбадор 2020
Добиви СИ Амбадор 2020

*Добивите са приравнени към стандартна влага.