You are here

Bacardi-sunflower-hybrid-Syngenta-banner

СИ Бакарди CLP

Last updated:
08.11.2021
Crop: 

Слънчоглед

ШАМПИОНЪТ


 

Предимства на СИ Бакарди

 • Силен начален старт на развитие
 • Много висок добивен потенциал и маслено съдържание
 • Добра адаптация спрямо сухи условия
 • Добра толерантност на Фомопсис и ръжда.
СИ Бакарди толерантност

Предимства на СИ Бакарди

 • Силен начален старт на развитие
 • Много висок добивен потенциал и маслено съдържание
 • Добра адаптация спрямо сухи условия
 • Добра толерантност на Фомопсис и ръжда.

Характеристики на СИ Бакарди

 • Средно ранен хибрид
 • Средно високо растение – 190 cm*
 • Потенциал за масленост: 46%
 • Пита: полуизправена
 • Отглеждане: интензивен/екстензивен
 • Толерантност на раси синя китка: А – Е.

Гъстота

 • 5 200 – 5 600 реколтирани растения/дка

 

СИ Айвъри CLP се предлага в торби от 150 000 семена, третирани с фунгицид

*Базирано на вътрешни проучвания на Синджента. Височината може да варира в зависимост от условията и гъстотата на отглежданe.

СИ Бакарди Добиви 2021 Северна България
СИ Бакарди Добиви 2021 Северна България
СИ Бакарди Добиви 2021 Южна България
СИ Бакарди Добиви 2021 Южна България
СИ Бакарди Добиви 2020 Северна България
СИ Бакарди Добиви 2020 Северна България
СИ Бакарди Добиви 2020 Южна България
СИ Бакарди Добиви 2020 Южна България
СИ Бакарди Добиви 2019 Северна България
СИ Бакарди Добиви 2019 Северна България
СИ Бакарди Добиви 2019 Южна България
СИ Бакарди Добиви 2019 Южна България

*добиви от опити на Синджента в кг/дка при стандартна влага.