You are here

Bacardi-sunflower-hybrid-Syngenta-banner

СИ Бакарди CLP

Last updated:
19.10.2020
Crop: 

Слънчоглед

ШАМПИОНЪТ

Clearfield® Plus хибриди

Линолов хибрид

Линолов хибрид


Bakardi-picture-sunflower-field

Предимства

• Силен начален старт на развитие
Много висок добивен потенциал и маслено съдържание
Добра адаптация спрямо сухи условия
• Подходящ за интензивно/екстензивно отглеждане
• Добра толерантност на Фомопсис и ръжда

Характеристики

• Средно ранен хибрид
• Средно високо растение
• Потенциал за масленост: 46%
• Пита: полуизправена
• Отглеждане: интензивен / екстензивен
• Толерантност на раси Синя китка: А – Е
Бакарди

• Гъстота: 5200 - 5600 реколтирани растения/дка

СИ Бакарди CLP се предлага в торби от 150 000 семена, третирани с фунгицид.

СИ Бакарди CLP

СИ Бакарди CLP

СИ Бакарди CLP