You are here

Bacardi-sunflower-hybrid-Syngenta-banner

СИ Бакарди CLP

Last updated:
23.09.2021
Crop: 

Слънчоглед

ШАМПИОНЪТ


 

Предимства на СИ Бакарди

 • Силен начален старт на развитие
 • Много висок добивен потенциал и маслено съдържание
 • Добра адаптация спрямо сухи условия
 • Добра толерантност на Фомопсис и ръжда.
СИ Бакарди толерантност

Предимства на СИ Бакарди

 • Силен начален старт на развитие
 • Много висок добивен потенциал и маслено съдържание
 • Добра адаптация спрямо сухи условия
 • Добра толерантност на Фомопсис и ръжда.

Характеристики на СИ Бакарди

 • Средно ранен хибрид
 • Средно високо растение – 190 cm*
 • Потенциал за масленост: 46%
 • Пита: полуизправена
 • Отглеждане: интензивен/екстензивен
 • Толерантност на раси синя китка: А – Е.

Гъстота

 • 5 200 – 5 600 реколтирани растения/дка

 

СИ Айвъри CLP се предлага в торби от 150 000 семена, третирани с фунгицид

*Базирано на вътрешни проучвания на Синджента. Височината може да варира в зависимост от условията и гъстотата на отглежданe.

 

Добиви 2020г

Бакарди добиви 2020
Бакарди добиви 2020
Бакарди добиви 2020
Бакарди добиви 2020
Бакарди добиви 2020
Бакарди добиви 2020

*добиви от опити на Синджента в кг/дка при стандартна влага.