You are here

Experto-sunflower-hybrid-Syngenta-baner

СИ Експерто

Last updated:
19.10.2020
Crop: 

Слънчоглед

ЕКСПЕРТЪТ ВЪВ ВИСОКИТЕ ДОБИВИ

Clearfield® хибриди

Високоолеинов хибрид

Високоолеинов хибрид


Experto-picture-sunflower-field

Предимства

Високо ниво на толерантност към основните болести, нападащи слънчогледа
• Силно, здраво и жизнено растение
Висок добивен потенциал
Хибрид за интензивно / екстензивно отглеждане
• Високо съдържание на олеинова киселина

Характеристики

• Средно късен хибрид
• Високо растение (180 см)
• Потенциал за масленост: 46%
• Потенциал за олеинова киселина: 91%
Подходящ за белене
• Пита: полуизправена
• Отглеждане: интензивен / екстензивен
• Толерантност на раси Синя китка: А – Е

Експерто

• Гъстота: 5000 - 5500 реколтирани растения/дка

СИ Експерто се предлага в торби от 150 000 семена, третирани с фунгицид.

СИ Експерто

СИ Експерто

СИ Експерто