You are here

СИ Флорета Синджента Рапица

СИ Флорета

Last updated:
10.06.2022
Crop: 

Рапица

New-50

БЪРЗ СТАРТ ЗА МОЩНО РАЗВИТИЕ


 

ДОСТИГНАТ МАКСИМАЛЕН ДОБИВ 502 кг/дка

Предимства на СИ Флорета

• Печеливш избор на хибрид при интензивни условия
Бързо развитие през есента позволяващо късна сеитба
• Добра толерантност към засушаване
Най-високата толерантност на синя китка в портфолиото на Синджента
• Устойчивост на Жълта вироза
• Добра толерантност на Цилиндроспориоза
• добра зимоустойчивост
• добро и стабилно съдържание на масло

Предимства на СИ Флорета

• Печеливш избор на хибрид при интензивни условия
Бързо развитие през есента позволяващо късна сеитба
• Добра толерантност към засушаване
Най-високата толерантност на синя китка в портфолиото на Синджента
• Устойчивост на Жълта вироза
• Добра толерантност на Цилиндроспориоза
• добра зимоустойчивост
• добро и стабилно съдържание на масло

Рапица Флорета Синджента мнение на клиент
Рапица Флорета Синджента мнение на клиент

Характеристики на СИ Флорета

Препоръчителна гъстота на засяване: 40-50 семена кв/м

Стабилност на добива: Висока

Ранозрялост: Средноранна

Срок на сеитба: Среднокъсен

Есенно развитие: Бързо

Зимоустойчивост: Добра

Възобновяване на вегетацията напролет: Бързо

Начало на цъфтеж: Ранен до средноранен

Височина на хибрида: Средновисок

Толерантност на полягане: Нормално

Подходящ за минимални отработки: Неутрално

Подходящ за почви с лек механичен състав: Подходящ

Синджента България Ви дава възможност да поръчате семена рапица от хибрида СИ Флорета, третирани с инсектицид. За повече информация се свържете с представителя на Синджента за вашия район.

Рапица Глориета Синджента добиви 2021
Рапица Глориета Синджента добиви 2021

*добиви от опити на Синджента в кг/дка приравнени към стандартна влага