You are here

СИ Флориан

СИ Флориан

Last updated:
21.06.2021
Crop: 

Рапица

НОВА ГЕНЕТИКА ЗА РЕКОРДНИ РЕЗУЛТАТИ!


 

Предимства на СИ Флориан

• Много висок добивен потенциал
• Ниско до средно високо растение
• Добра зимоустойчивост
• Хибрид с изключително висока толерантност на Фома
• Устойчивост на разпукване на шушулките
• Интензивен хибрид подходящ за ранна сеитба

СИ Флориан

Характеристики на СИ Флориан

Препоръчителна гъстота на засяване: 40-50 семена кв/м

Стабилност на добива: висока

Ранозрялост: среднокъсен

Срок на сеитба: ранна до средноранна

Есенно развитие: бавно

Зимоустойчивост: нормално

Възобновяване на вегетацията напролет: нормално

Начало на цъфтеж: среднокъсен

Височина на хибрида: среднониска

Толерантност на полягане: нормална

Подходящ за минимални обработки: подходящ

Подходящ за почви с лек механичен състав: неутрално

 

СИ Флориан Добиви 2018
СИ Флориан Добиви 2018
СИ Флориан Добиви 2019
СИ Флориан Добиви 2019
СИ Флориан Добиви 2020
СИ Флориан Добиви 2020