You are here

Си Глориета

СИ Глориета

Last updated:
21.06.2021
Crop: 

Рапица

New-50

ХИБРИДЪТ С ШЕСТ ПРЕДИМСТВА


Предимства на СИ Глориета

 • По-висок добивен потенциал
 • Толерантност към засушаване
 • Ефективно оползотворяване на азота
 • Толерантност на синя китка
 • Устойчивост на жълта вироза, толерантност на Фома и Склеротиния
 • Силно развита коренова система
Семена Рапица СИ Глориета Синджента

Предимства на СИ Глориета

 • По-висок добивен потенциал
 • Толерантност към засушаване
 • Ефективно оползотворяване на азота
 • Толерантност на синя китка
 • Устойчивост на жълта вироза, толерантност на Фома и Склеротиния
 • Силно развита коренова система

Характеристики на СИ Глориета

Препоръчителна гъстота на засяване: 40-50 семена кв/м

Стабилност на добива: Много висока

Ранозрялост: среднокъсна

Срок на сеитба: средноранна

Есенно развитие: нормално

Зимоустойчивост: добра

Възобновяване на вегетацията напролет: нормално

Начало на цъфтеж: средноранен

Височина на хибрида: средно-висока

Толерантност на полягане: добра

Подходящ за минимални отработки: подходящ

Подходящ за почви с лек механичен състав: подходящ

си Глориета Рапица Синджента
си Глориета Рапица Синджента