You are here

Gracia-sunflower-hybrid-Syngenta-baner

СИ Грация CLP

Last updated:
23.09.2021
Crop: 

Слънчоглед

Високоолеинов хибрид

ГРАЦИОЗНО СЪЧЕТАНИЕ НА ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ И ОЛЕИНОВА КИСЕЛИНА


 

Предимства на СИ Грация

 • Clearfield® Plus хибрид
 • Високо съдържание на олеинова киселина
 • Висок потенциал за масленост
 • Пълно опрашване и запълване на питата
 • Стабилен и висок добивен потенциал
 • Силно толерантен към Фомопсис.
СИ Грация Толерантност

Предимства на СИ Грация

 • Clearfield® Plus хибрид
 • Високо съдържание на олеинова киселина
 • Висок потенциал за масленост
 • Пълно опрашване и запълване на питата
 • Стабилен и висок добивен потенциал
 • Силно толерантен към Фомопсис.

Характеристики на СИ Грация

 • Средно ранен хибрид
 • Високо растение – 180*
 • Потенциал за масленост: 49%
 • Потенциал за олеинова киселина: 90%
 • Подходящ за белене
 • Пита: полуизправена
 • Отглеждане: интензивен
 • Толерантност на раси синя китка: А – Е.

Гъстота

 • 5 300 – 5 600 реколтирани растения/дка

 

СИ Грация CLP се предлага в торби от 150 000 семена, третирани с фунгицид

*Базирано на вътрешни проучвания на Синджента. Височината може да варира в зависимост от условията и гъстотата на отглежданe.

 

Добиви 2020г

СИ Грация добиви 2020
СИ Грация добиви 2020
СИ Грация добиви 2020
СИ Грация добиви 2020
СИ Грация добиви 2020
СИ Грация добиви 2020

*добиви от опити на Синджента в кг/дка при стандартна влага.