You are here

Gracia-sunflower-hybrid-Syngenta-baner

СИ Грация CLP

Last updated:
08.11.2021
Crop: 

Слънчоглед

Високоолеинов хибрид

ГРАЦИОЗНО СЪЧЕТАНИЕ НА ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ И ОЛЕИНОВА КИСЕЛИНА


 

Предимства на СИ Грация

 • Clearfield® Plus хибрид
 • Високо съдържание на олеинова киселина
 • Висок потенциал за масленост
 • Пълно опрашване и запълване на питата
 • Стабилен и висок добивен потенциал
 • Силно толерантен към Фомопсис.
СИ Грация Толерантност

Предимства на СИ Грация

 • Clearfield® Plus хибрид
 • Високо съдържание на олеинова киселина
 • Висок потенциал за масленост
 • Пълно опрашване и запълване на питата
 • Стабилен и висок добивен потенциал
 • Силно толерантен към Фомопсис.

Характеристики на СИ Грация

 • Средно ранен хибрид
 • Високо растение – 180*
 • Потенциал за масленост: 49%
 • Потенциал за олеинова киселина: 90%
 • Подходящ за белене
 • Пита: полуизправена
 • Отглеждане: интензивен
 • Толерантност на раси синя китка: А – Е.

Гъстота

 • 5 300 – 5 600 реколтирани растения/дка

 

СИ Грация CLP се предлага в торби от 150 000 семена, третирани с фунгицид

*Базирано на вътрешни проучвания на Синджента. Височината може да варира в зависимост от условията и гъстотата на отглежданe.

СИ Грация Добиви 2021 Северна България
СИ Грация Добиви 2021 Северна България
СИ Грация Добиви 2021 Южна България
СИ Грация Добиви 2021 Южна България
СИ Грация Добиви 2020 Северна България
СИ Грация Добиви 2020 Северна България
СИ Грация Добиви 2020 Южна България
СИ Грация Добиви 2020 Южна България

*добиви от опити на Синджента в кг/дка при стандартна влага.