You are here

Gracia-sunflower-hybrid-Syngenta-baner

СИ Грация CLP

Last updated:
19.10.2020
Crop: 

Слънчоглед

ГРАЦИОЗНО СЪЧЕТАНИЕ НА ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ И ОЛЕИНОВА КИСЕЛИНА

Clearfield® Plus хибриди

Високоолеинов хибрид

Високоолеинов хибрид


Gracia-picture-sunflower-field

Предимства

• Клиърфийлд® Плюс хибрид
• Високо съдържание на олеинова кисeлина
• Висок потенциал за масленост
Пълно опрашване и запълване на питата
• Стабилен и висок добивен потенциал
Силно толерантен към Фомопсис

Характеристики

• Средно ранен хибрид
• Високо растение (180 см)
• Потенциал за масленост: 49%
• Потенциал за олеинова киселина: 90%
Подходящ за белене
• Пита: полуизправена
• Отглеждане: интензивен
• Толерантност на раси Синя китка: А – Е

Грация

• Гъстота: 5300 - 5600 реколтирани растения/дка

СИ Грация се предлага в торби от 150 000 семена, третирани с фунгицид.

СИ Грация CLP

СИ Грация CLP

СИ Грация CLP