You are here

Харнес

СИ Харнес

Last updated:
22.06.2021
Crop: 

Рапица

БЪРЗО НАЧАЛНО РАЗВИТИЕ С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКИ ДОБИВИ


 

Предимства на СИ Харнес

• Добър добивен потенциал
• Компактен лесен за прибиране
• Добра зимоустойчивост
• Подходящ за леки почви
• Пластичен по отношение на района на отглеждане
• Толерантен към основните болести нападащи културата

СИ Харнес

Характеристики на СИ Харнес

Препоръчителна гъстота на засяване: 40-50 семена кв/м

Стабилност на добива: средна

Ранозрялост: средноранна

Срок на сеитба: средноранна

Есенно развитие: нормално

Зимоустойчивост: нормална

Възобновяване на вегетацията напролет: бързо

Начало на цъфтеж: средноранен

Височина на хибрида: среднониска

Толерантност на полягане: нормална

Подходящ за минимални обработки: подходящ

Подходящ за почви с лек механичен състав: изключително подходящ

 

Добиви Рапица Синджента 2017 Харнес
Добиви Рапица Синджента 2017 Харнес
СИ Харнес Добиви 2018
СИ Харнес Добиви 2018
СИ Харнес Добиви 2019
СИ Харнес Добиви 2019
СИ Харнес Добиви 2020
СИ Харнес Добиви 2020