You are here

Харнес

СИ Харнес

Last updated:
27.06.2019
Crop: 

Рапица

 

СИ Харнес Представяне 2


Характеристики на СИ Харнес:

Добър добивен потенциал.
• Компактен лесен за прибиране.
Добра зимоустойчивост.
Подходящ за леки почви.
Пластичен по отношение на района на отглеждане.
Толерантен към основните болести нападащи културата.
• Препоръчителна гъстота на засяване: 50 семена/м2.

СИ Харнес добиви 2018