You are here

СИ Инфинити

СИ Инфинити ФАО 410

Last updated:
05.11.2020
Crop: 

Царевицa

New-50

НОВА ГЕНЕРАЦИЯ ГЕНЕТИКА ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКА ПРОДУКТИВНОСТ

ХИБРИД С ТОП ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ ПРИ ИНТЕНЗИВНИ УСЛОВИЯ С ФАО 410!


Предимства

  • Изключително висок добивен потенциал при интензивни условия
  • Добрo отдаване на влагата
  • Добре изразен „Stay green” ефект
  • Добър фитосанитарен профил
  • Едри зърна, червеникаво оцветени във връхната част на кочана
  • Озърняване до върха на кочана

Гъстота на реколтиране

  • при поливни условия – 6800 до 7500 реколтирани растения на дка
  • при неполивни условия – 6500 до 7000 реколтирани растения на дка

СИ Инфинити се предлага в торби от 50 000 семена, третирани с фунгицид.

СИ ИнфинитиСИ Инфинити