You are here

СИ Инфинити

СИ Инфинити ФАО 410

Last updated:
23.12.2021
Crop: 

Царевицa

New-50

НОВА ГЕНЕРАЦИЯ ГЕНЕТИКА ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКА ПРОДУКТИВНОСТ


Елевейшън семена царевица СинджентаСреднокъсен Хибрид

Предимства на СИ Инфинити

  • Изключително висок добивен потенциал при интензивни условия
  • Озърняване до върха на кочана
СИ Инфинити

Предимства на СИ Инфинити

  • Изключително висок добивен потенциал при интензивни условия
  • Озърняване до върха на кочана

Характеристики на СИ Инфинити

  • Едри зърна, червеникаво оцветени във връхната част на кочана
  • Добрo отдаване на влагата
  • Добър фитосанитарен профил
  • Добре изразен „Stay green” ефект

Препоръчителна гъстота за реколтиране

  • При поливни условия – 6 800 до 7 500 реколтирани растения на дка
  • При неполивни условия – 6 500 до 7 000 реколтирани растения на дка

 

СИ Инфинити се предлага в торби от 50 000 семена.

Третиранe: Elevation

СИ Инфинити Добиви 2021 Северна България
СИ Инфинити Добиви 2021 Северна България
СИ Инфинити Добиви 2021 Южна България
СИ Инфинити Добиви 2021 Южна България

*Данните от с. Кортен и с.Драганци са при поливни условия.

СИ Инфинити добиви 2020
СИ Инфинити добиви 2020

*Добивите са приравнени към стандартна влага.