You are here

Orpheus-corn-hybrid-Syngenta-baner

СИ Орфеус ФАО 360

Last updated:
09.03.2021
Crop: 

Царевицa

РЕШЕНИЕТО ЗА ВЪРХОВИ ДОБИВИ

НОВА ЕЛИТНА ГЕНЕТИКА ОТ СИНДЖЕНТА

Logo-Artesian


Тип на хибрида: Средно ранен

Предимства

 • Много висок добивен потенциал - един от водещите в групата по ранозрялост
 • Отлична стабилност - добри добиви дори и при стресови условия, докато другите не успяват
 • Бърз старт на развитие, мощен хабитус
 • Бързо отдава влагата, лека жътва
 • Способност за компенсиране в добива при неравнмерна сеитба (изпуснати растения)
 • Без рискове от полягане през цялата вегетация
 • Отлични фитосанитарни качества - слабо податлив на болести по кочана и стъблото
 • Прибрани растения с еректовидни листа: по-добра осветеност на растенията, намалена транспирация, подходящ за по–гъста сеитба
 • Високо залагане на кочана позволяващо лесно прибиране

Гъстота на реколтиране

 • При поливни условия – 6800 – 7500 реколтирани растения на дка
 • При неполивни условия – 6500 - 7000 реколтирани растения на дка

СИ Орфеус се предлага в торби от 50 000 семена, третирани с фунгицид.

Orpheus

СИ Орфеус е хибрид от новата технология на Синджента - Артезиан.  

Какво можете да очаквате?

 • По-устойчива на добива в годините с недостатъчни валежи или на полета с различни почвени видове и променлив капацитет за задържане на водата
 • Преобразуване на по-висок процент налична вода в зърно
 • Максимизиране добива при идеални условия
 • По-висок добив при стрес от засушаване

При полеви опити на Синджента, при различни типове почви и георгафии с технологията Артезиан показват способността да дават до 15% повече добив при липса на достатъчно валежи.

СИ Орфеус добиви 2020 Синджента

СИ Орфеус добиви 2020 СинджентаСИ Орфеус добиви 2020 Синджента

 

Artesian-technology

Artesian-koreni