You are here

Orpheus-corn-hybrid-Syngenta-baner

СИ Орфеус ФАО 360

Last updated:
23.12.2021
Crop: 

Царевицa

СИ Орфеус топ хибрид в група 300

РЕШЕНИЕТО ЗА ВЪРХОВИ ДОБИВИ


Средноранен Хибрид

Елевейшън семена царевица СинджентаLogo-Artesian

Предимства на СИ Орфеус

 • Способност за компенсиране в добива при неравномерна сеитба
 • Високо залагане на кочана, позволяващо лесно прибиране
 • Прибрани растения с еректовидни листа по-добра осветеност на растенията, намалена транспирация, подходящ за по-гъста сеитба
СИ Орфеус

Предимства на СИ Орфеус

 • Способност за компенсиране в добива при неравномерна сеитба
 • Високо залагане на кочана, позволяващо лесно прибиране
 • Прибрани растения с еректовидни листа по-добра осветеност на растенията, намалена транспирация, подходящ за по-гъста сеитба

Характеристики на СИ Орфеус

 • Много висок добивен потенциал – един от водещите в групата по ранозрялост
 • Отлична стабилност – добри добиви дори и при стресови условия, когато другите не успяват
 • Бърз старт на развитие, мощен хабитус
 • Бързо отдава влагата, лека жътва
 • Без рискове от полягане през цялата вегетация
 • Отлични фитосанитарни качества – слабо податлив на болести по кочана и стъблото
 • “Stay green“ ефект

Препоръчителна гъстота за реколтиране

 • При поливни условия – 6 800 до 7 500 реколтирани растения на дка
 • При неполивни условия – 6 500 до 7 000 реколтирани растения на дка

 

СИ Орфеус се предлага в торби от 50 000 семена.

Третиранe: Elevation

СИ Орфеус Добиви 2021 Северна България
СИ Орфеус Добиви 2021 Северна България
СИ Орфеус Добиви 2021 Южна България
СИ Орфеус Добиви 2021 Южна България

*Данните от с. Кортен и с.Драганци са при поливни условия.

СИ Орфеус добиви 2020
СИ Орфеус добиви 2020
СИ Орфеус добиви 2019
СИ Орфеус добиви 2019

*Добивите са приравнени към стандартна влага.