You are here

СИ Премео

СИ Премео ФАО 400

Last updated:
09.03.2021
Crop: 

Царевицa

ПРЕТЕНДЕНТЪТ ЗА ЗЛАТОТО

НОВА ЕЛИТНА ГЕНЕТИКА ОТ СИНДЖЕНТА

 Logo-Artesian


Предимства

 • Много висок добивен потенциал
 • Много добра адаптивност
 • Фиксиран размер на кочана независимо от гъстотата на посева /позволява по-гъста сеитба/
 • Много бързо отдава влагата
 • Пластичен
 • Озърнява кочана до върха
 • Отличен фитосанитарен профил, здрав кочан

Гъстота на реколтиране

 • При поливни условия – 6800 7200 реколтирани растения на дка
 • При неполивни условия – 6700 - 7000 реколтирани растения на дка

СИ Премео се предлага в торби от 50 000 семена, третирани с фунгицид.

СИ Премео добиви 2020 Синджента

СИ Премео добиви 2020 СинджентаСИ Премео добиви 2020 Синджента

 

 

СИ Премео

СИ Премео е хибрид от новата технология на Синджента - Артезиан.  

Какво можете да очаквате?

 • По-устойчива на добива в годините с недостатъчни валежи или на полета с различни почвени видове и променлив капацитет за задържане на водата
 • Преобразуване на по-висок процент налична вода в зърно
 • Максимизиране добива при идеални условия
 • По-висок добив при стрес от засушаване

При полеви опити на Синджента, при различни типове почви и георгафии с технологията Артезиан показват способността да дават до 15% повече добив при липса на достатъчно валежи.

Artesian-technology

Artesian-koreni