You are here

СИ Премео

СИ Премео ФАО 400

Last updated:
23.12.2021
Crop: 

Царевицa

СИ Премео топ хибрид в група 400

ПРЕТЕНДЕНТЪТ ЗА ЗЛАТОТO


Среднокъсен Хибрид

Елевейшън семена царевица СинджентаЕлевейшън Плюс семена царевица СинджентаLogo-Artesian

Предимства на СИ Премео

 • Фиксиран размер на кочана, независимо от гъстотата на посева/позволява по-гъста сеитба
 • Озърнява кочана до върха
 • Пластичен
СИ Премео

Предимства на СИ Премео

 • Фиксиран размер на кочана, независимо от гъстотата на посева/позволява по-гъста сеитба
 • Озърнява кочана до върха
 • Пластичен

Характеристики на СИ Премео

 • Много висок добивен потенциал
 • Много бързо отдава влагата
 • Много добра адаптивност
 • Отличен фитосанитарен профил, здрав кочан

Препоръчителна гъстота за реколтиране

 • При поливни условия – 6 800 до 7 200 реколтирани растения на дка
 • При неполивни условия – 6 800 до 7 000 реколтирани растения на дка

 

СИ Премео се предлага в торби от 50 000 семена

Третиранe: Elevation, Elevation plus

СИ Премео Добиви 2021 Северна България
СИ Премео Добиви 2021 Северна България
СИ Премео Добиви 2021 Южна България
СИ Премео Добиви 2021 Южна България

*Данните от с. Кортен и с.Драганци са при поливни условия.

СИ Премео добиви 2020
СИ Премео добиви 2020
СИ Премео добиви 2019
СИ Премео добиви 2019

*Добивите са приравнени към стандартна влага.