You are here

Scorpuis_banner

СИ Скорпиус ФАО 240

Last updated:
09.03.2021
Crop: 

Царевицa

ЦАРЯТ НА ЦАРЕВИЦАТА

НОВА ЕЛИТНА ГЕНЕТИКА ОТ СИНДЖЕНТА

 Logo-Artesian


ТИП НА ХИБРИДА: Ранен

Предимства

 • Висок добивен потенциал
 • Отлично съотношение добив / влага
 • Много добра адаптивност към променящите се условия /засушаване/
 • Тип на зърното "конски зъб"
 • С ранен цъфтеж
 • Бързо отдава влагата
 • Подходящ за ранна сеитба
 • Мощен и равен старт при поникване
 • Висока толерантност на полягане
 • Много добри фитосанитарни качества
 • Висока адаптивност

Гъстота на реколтиране

 • при поливни условия - 6800 до 7500 реколтирани растения на дка
 • при неполивни условия - 6000 до 7000 реколтирани растения на дка

СИ Скорпиус се предлага в торби от 50 000 семена, третирани с фунгицид.

СИ Скорпиус добиви 2020 СинджентаСИ Скорпиус добиви 2020 Синджента

 

СИ Скорпиус е хибрид от новата технология на Синджента - Артезиан.  

Какво можете да очаквате?

 • По-устойчива на добива в годините с недостатъчни валежи или на полета с различни почвени видове и променлив капацитет за задържане на водата
 • Преобразуване на по-висок процент налична вода в зърно
 • Максимизиране добива при идеални условия
 • По-висок добив при стрес от засушаване

При полеви опити на Синджента, при различни типове почви и георгафии с технологията Артезиан показват способността да дават до 15% повече добив при липса на достатъчно валежи.

Artesian-technology

Artesian-koreni