You are here

Scorpuis_banner

СИ Скорпиус ФАО 240

Last updated:
11.10.2022
Crop: 

Царевицa

ЦАРЯТ НА ЦАРЕВИЦАТА


Ранен Хибрид

Елевейшън семена царевица СинджентаLogo-Artesian

Предимства на СИ Скорпиус

 • Подходящ за ранна сеитба
 • Подходящ за втора култура
 • Висока толерантност на полягане
 • Високо залагане на кочана, позволяващо лесно прибиране
СИ Скорпиус

Предимства на СИ Скорпиус

 • Подходящ за ранна сеитба
 • Подходящ за втора култура
 • Висока толерантност на полягане
 • Високо залагане на кочана, позволяващо лесно прибиране

Характеристики на СИ Скорпиус

 • Висок добивен потенциал
 • Отлично съотношение добив / влага
 • Много добра адаптивност към променящите се условия / засушаване
 • Тип на зърното „конски зъб“
 • Бързо отдава влагата
 • Мощен и равен старт при поникване
 • Много добри фитосанитарни качества
 • Висока адаптивност
 • Ранен цъфтеж

Препоръчителна гъстота за реколтиране

 • При поливни условия – 6 800 до 7 500 реколтирани растения на дка
 • При неполивни условия – 6 000 до 7 000 реколтирани растения на дка

 

СИ Скорпиус се предлага в торби от 50 000 семена.

Третиранe: Elevation

Добиви СИ Скорпиус 2021
Добиви СИ Скорпиус 2021
Добиви СИ Скорпиус 2021
Добиви СИ Скорпиус 2021
Добиви СИ Скорпиус 2019
Добиви СИ Скорпиус 2019

*Добивите са приравнени към стандартна влага.