You are here

СИ Валпарайзо ФАО 630

СИ Валпарайзо ФАО 630

Last updated:
23.12.2021
Crop: 

Царевицa

New-50

ЗА ОТЛИЧНИ ДОБИВИ ЗЕЛЕНА МАСА


Елевейшън семена царевица СинджентаКъсен Хибрид

СИ Зоан

Предимства на СИ Валпарайзо

 • Подходящ за силаж и биогаз
 • Отлични добиви зелена маса
 • Отличен фитосанитарeн профил
СИ Валпарайзо

Предимства на СИ Валпарайзо

 • Подходящ за силаж и биогаз
 • Отлични добиви зелена маса
 • Отличен фитосанитарeн профил

Характеристики на СИ Валпарайзо

 • Високо и здраво растение
 • Висококачествен силаж
 • Висок добив в качествено сухо вещество, скорбяла и фибри, с повишена смилаемост
 • Силни растения със здраво стъбло
 • Мощна коренова система
 • Разкрива максималния си потенциал при поливни условия
 • Добре облистени растения, които имат способност да останат зелени за много дълго време – „Stay green” ефект

Препоръчителна гъстота за реколтиране

 • При поливни условия – 7 000 до 7 500 реколтирани растения на дка
 • При неполивни условия – 5 800 до 6 300 реколтирани растения на дка

 

СИ Валпарайзо се предлага в торби от 50 000 семена

Третиранe: Elevation

СИ Валпарайзо Добиви 2021 Северна България
СИ Валпарайзо Добиви 2021 Северна България
СИ Валпарайзо Добиви 2021 Южна България
СИ Валпарайзо Добиви 2021 Южна България

*Добивите са приравнени към стандартна влага.