You are here

СИ Везувио

СИ Везувио

Last updated:
27.06.2019
Crop: 

Рапица

СИ Везувио представяне 2


Характеристики на СИ Везувио:

Много висок и стабилен добивен потенциал.
Торерантен към високи температури и засушаване.
• Ниско и компактно растение с много добър капацитет за разклоняване.
Проявявя пълният си потенциал на богати почви.
Толерантен към основните болести нападащи културата.
• Препоръчителна гъстота на засяване: 50 семена/м2.

СИ Везувио добиви