You are here

Zoan-corn-hybrid-Syngenta-banner

СИ Зоан

Last updated:
25.08.2020
Crop: 

Царевицa

Earliness: 
ФАО 630

Тип на хибрида: Късен

ПРЕДИМСТВА на Зоан:

  • Стабилни и високи добиви
  • Отлична адаптивност, много бърз растеж
  • Подходящ и за зърно и за силаж
  • Високо растение с изправени листа
  • Големи метлици и едри зърна
  • Толерантен на болести по листата и стъблото
  • По-добри резултати при ранна сеитба
  • Приспособимост към различни почвени и климатични услови
  • За интензивно отглеждане при поливни условия

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА РЕКОЛТИРАНЕ:

- при поливни условия – 7000 до 7500 реколтирани растения/дка

- при неполивни условия – 5800 до 6300 реколтирани растения/дка

Зоан се предлага в торби от 50 000 семена, третирани с фунгицид.

Zoan-corn-hybrid-Syngenta-picture

СИ Зоан