You are here

Zoan-corn-hybrid-Syngenta-banner

СИ Зоан ФАО 630

Last updated:
11.10.2022
Crop: 

Царевицa

УНИВЕРСАЛНОТО РЕШЕНИЕ


Елевейшън семена царевица СинджентаКъсен Хибрид

СИ Зоан

Предимства на СИ Зоан

 • Подходящ за зърно и силаж
 • Подходящ за биоетанол и биогаз
 • Приспособимост към различни почвени и климатични условия
СИ Зоан

Предимства на СИ Зоан

 • Подходящ за зърно и силаж
 • Подходящ за биоетанол и биогаз
 • Приспособимост към различни почвени и климатични условия

Характеристики на СИ Зоан

 • Стабилни и високи добиви
 • Отлична адаптивност, много бърз растеж
 • Мощни растения с изправени листа
 • Висока хранителна стойност
 • Голям кочан с едри зърна
 • Толерантен на болести по листата и стъблото
 • По-добри резултати при ранна сеитба
 • Разкрива максималния си потенциал при поливни условия

Препоръчителна гъстота за реколтиране

 • При поливни условия – 7 000 до 7 500 реколтирани растения на дка
 • При неполивни условия – 5 800 до 6 300 реколтирани растения на дка

 

СИ Зоан се предлага в торби от 50 000 семена.

Третиранe: Elevation

Добиви СИ Зоан 2021
Добиви СИ Зоан 2021
Добиви СИ Зоан 2020
Добиви СИ Зоан 2020
Добиви СИ Зоан 2019
Добиви СИ Зоан 2019

*Добивите са приравнени към стандартна влага.