You are here

Zoan-corn-hybrid-Syngenta-banner

СИ Зоан ФАО 630

Last updated:
07.01.2021
Crop: 

Царевицa

СИ ЗоанУНИВЕРСАЛНОТО РЕШЕНИЕ


Тип на хибрида: Късен

Предимства

 • Стабилни и високи добиви
 • Отлична адаптивност, много бърз растеж
 • Подходящ и за зърно и за силаж
 • Подходящ за биоетанол и биогаз
 • Мощни растения с изправени листа
 • Мощен хабитус
 • Висока хранителна стойност
 • Големи метлици и едри зърна
 • Толерантен на болести по листата и стъблото
 • По-добри резултати при ранна сеитба
 • Приспособимост към различни почвени и климатични услови
 • За интензивно отглеждане при поливни условия

Гъстота на реколтиране

 • при поливни условия – 7000 до 7500 реколтирани растения на дка
 • при неполивни условия – 5800 до 6300 реколтирани растения на дка

СИ Зоан се предлага в торби от 50 000 семена, третирани с фунгицид.

СИ Зоан

Zoan-corn-hybrid-Syngenta-picture