You are here

Zoan-corn-hybrid-Syngenta-banner

СИ Зоан ФАО 630

Last updated:
23.12.2021
Crop: 

Царевицa

УНИВЕРСАЛНОТО РЕШЕНИЕ


Елевейшън семена царевица СинджентаКъсен Хибрид

СИ Зоан

Предимства на СИ Зоан

 • Подходящ за зърно и силаж
 • Подходящ за биоетанол и биогаз
 • Приспособимост към различни почвени и климатични условия
СИ Зоан

Предимства на СИ Зоан

 • Подходящ за зърно и силаж
 • Подходящ за биоетанол и биогаз
 • Приспособимост към различни почвени и климатични условия

Характеристики на СИ Зоан

 • Стабилни и високи добиви
 • Отлична адаптивност, много бърз растеж
 • Мощни растения с изправени листа
 • Висока хранителна стойност
 • Голям кочан с едри зърна
 • Толерантен на болести по листата и стъблото
 • По-добри резултати при ранна сеитба
 • Разкрива максималния си потенциал при поливни условия

Препоръчителна гъстота за реколтиране

 • При поливни условия – 7 000 до 7 500 реколтирани растения на дка
 • При неполивни условия – 5 800 до 6 300 реколтирани растения на дка

 

СИ Зоан се предлага в торби от 50 000 семена.

Третиранe: Elevation

СИ Зоан Добиви 2021
СИ Зоан Добиви 2021
Зоан Добиви 2020 Южна България
Зоан Добиви 2020 Южна България
Си Зоан Добиви 2019 Северна България
Си Зоан Добиви 2019 Северна България
СИ Зоан Добиви 2019 Южна България
СИ Зоан Добиви 2019 Южна България

*Добивите са приравнени към стандартна влага.