You are here

Subaro-sunflower-hybrid-Syngenta-banner

Субаро HTS

Last updated:
08.11.2021
Crop: 

Слънчоглед

медоносен потенциал Синджента слънчоглед

МАКСИМАЛНИ ДОБИВИ ПРИ ВСЯКАКВИ УСЛОВИЯ


 

Предимства на Субаро НТS

 • Адаптивен хибрид със стабилни добиви
 • Силно развит корен, проникващ в дълбочина
 • Подходящ за стресови и сухи климатични райони
 • Високо ниво на толерантност към основните болести, нападащи слънчогледа
Субаро НТS

Предимства на Субаро НТS

 • Адаптивен хибрид със стабилни добиви
 • Силно развит корен, проникващ в дълбочина
 • Подходящ за стресови и сухи климатични райони
 • Високо ниво на толерантност към основните болести, нападащи слънчогледа

Характеристики на Субаро HTS

 • Средно късен хибрид
 • Средно високо до високо растение – 170 – 190 см*
 • Потенциал за масленост: 48%
 • Добър медоносен потенциал
 • Пита: полуизправена
 • Отглеждане: интензивен / екстензивен
 • Толерантност на раси синя китка: А – Е.

Гъстота

 • 5 500 - 5 900 реколтирани растения/дка

 

Субаро HTS се предлага в торби от 150 000 семена, третирани с фунгицид

*Базирано на вътрешни проучвания на Синджента. Височината може да варира в зависимост от условията и гъстотата на отглежданe.

Субаро НТS Добиви 2021 Северна България
Субаро НТS Добиви 2021 Северна България
Сурели НТS Добиви 2021 Южна България
Сурели НТS Добиви 2021 Южна България
Субаро НТS Добиви 2020 Северна България
Субаро НТS Добиви 2020 Северна България
Субаро НТS Добиви 2020 Южна България
Субаро НТS Добиви 2020 Южна България
Субаро НТS Добиви 2019 Северна България
Субаро НТS Добиви 2019 Северна България
Субаро НТS Добиви 2019 Южна България
Субаро НТS Добиви 2019 Южна България

*добиви от опити на Синджента в кг/дка при стандартна влага.