You are here

Сурели НТS

Сурели НТS

Last updated:
18.11.2021
Crop: 

Слънчоглед

New-50

СЛЕДВАЩОТО НИВО В ЕКСПРЕСТМ ТЕХНОЛОГИЯТА


 

Предимства на Сурели НТS

 • Изключително висок добивен потенциал и масленост в ЕкспресTM технологията
 • Висока толерантност на икономически най-важните болести нападащи слънчогледа
 • Подходящ за интензивни условия на отглеждане в цялата страна, дори и при риск от засушаване
 • Много добро опрашване и изпълване на семена в питите
 • Добра толерантност към пречупване на стеблото
Сурели НТS толерантност

Предимства на Сурели НТS

 • Изключително висок добивен потенциал и масленост в ЕкспресTM технологията
 • Висока толерантност на икономически най-важните болести нападащи слънчогледа
 • Подходящ за интензивни условия на отглеждане в цялата страна, дори и при риск от засушаване
 • Много добро опрашване и изпълване на семена в питите
 • Добра толерантност към пречупване на стеблото

Характеристики на Сурели НТS

 • Средно късен хибрид
 • Високо растение
 • Потенциал за масленост: 50,5%
 • Добър медоносен потенциал
 • Пита: полуизправена
 • Отглеждане: интензивен
 • Толерантност на раси синя китка: А – F

Гъстота

 • 5 300 – 5 500 реколтирани растения/дка

 

Сурели HTS се предлага в торби от 150 000 семена, третирани с фунгицид

*Базирано на вътрешни проучвания на Синджента. Височината може да варира в зависимост от условията и гъстотата на отглежданe.

 

Сурели НТS Добиви 2021 Северна България
Сурели НТS Добиви 2021 Северна България
Сурели НТS Добиви 2021 Южна България
Сурели НТS Добиви 2021 Южна България
Сурели НТS Добиви 2020 Северна България
Сурели НТS Добиви 2020 Северна България
Сурели НТS Добиви 2020 Южна България
Сурели НТS Добиви 2020 Южна България

*добиви от опити на Синджента в кг/дка при стандартна влага.