You are here

Инсектицид

Актара

Инсектицид

Формула с дълготраен ефект

Активно вещество: 250 г/кг тиаметоксам
...

Актелик

Инсектицид

Решава проблемите със складовите неприятели 

Активно вещество: 500 г/л...

Амплиго

Инсектицид

Новото решение


Активно вещество: 100 г/л...

Афърм

Инсектицид

Специалистът в борбата с неприятелите от разред Lepidoptera (люспестокрили)...

Волиам Тарго

Инсектицид

 Прецизната сила


Активно вещество:...

Карате Зеон

Инсектицид

Логичният избор за борба с неприятелите


...

Нематорин

Инсектицид

За контрол на телени червеи и нематоди...