Фунгицид Магнело

Последна промяна:

Фунгицид

Опаковки:
5 л
Активно вещество:
100 г/л
дифеноконазол
250 г/л
тебуконазол
Формулация:
Емулсионен концентрат (ЕК)
Категория на употреба:
Втора професионална