Инсектицид Волиам Тарго

Последна промяна:

Инсектицид

Опаковки:
250 мл
Активно вещество:
18 г/л
абамектин
45 г/л
хлорантранилипрол
Формулация:
Суспензионен концентрат (СК)
Категория на употреба:
Втора професионална