Царевица SC3120 (СИ Джемини)

Последна промяна:
Култура:
Царевица
Ранозрялост:
Средноранен хибрид
ФАО:
330