Слънчоглед СИ Мичиган CLP

Последна промяна:
Култура:
Слънчоглед
Технология:
Clearfield® Plus
Ранозрялост:
Средноранен хибрид
Хибрид:
Линолов