Слънчоглед Сурели НТS

Последна промяна:
Култура:
Слънчоглед
Технология:
ЕКСПРЕС™
Ранозрялост:
Среднокъсен хибрид
Хибрид:
Линолов