Високоолеинов Слънчоглед

Всички участници в програма "Предимство" на Синджента имат възможността да проверят съдържанието на олеинова киселина в слънчогледовата си продукция.

Помощ

Ако имате нужда от съдействие относно използването на услугата за определяне съдържанието на олеинова киселина, моля да се свържете с районните представители на Синджента или с техническите експерти за Вашия регион.