You are here

Полезна информация Слънчоглед

МЯСТО В СЕИТБООБРАЩЕНИЕТО

Много е важно да се прилага ротация на културите, включително на слънчоглед.

 • Земеделските стопани, които не прилагат редуване на културите, включително слънчоглед на полетата си ще срещнат проблеми ограничаващи добива, като: поява на болести, повишен риск от нападение на неприятели, увеличаване плътността на някои плевели, намножаване на самосевки слънчоглед, изчерпване на почвената влага, включително от по-дълбоките слоеве на почвения профил
 • Редуването на слънчоглед с други култури намалява намножаването на много плевели, включително самосевки от слънчоглед
 • Слънчоглед трябва да се отглежда в сеитбообращение, като идва след себе си на същото поле след 4-5 години с житни и бобови култури като междинни култури

ВРЕМЕ НА СЕИТБА

Фактори определящи най-доброто време за сеитба 

Температура: температурата на почвата трябва да е над 10°С.

 • кълняемостта на слънчогледовите семена е много бавна при по-ниска температура, т.е. 25 дни при 10°С срещу 11,5 дни при 15°С. 
 • ниските температури на почвата забавят или дори спират поникването на културата и удължават чувствителения период за инфекции с различни почвени патогени, по-специално в съчетание с високо ниво на влажност, ротация с малък брой култури, липсата на ефективна ранна борба с плевелите.
 • Продължителното поникване също така води и до по-чувствителни към почвени хербициди растения, което може да причини поражения. Когато слънчогледът се засява при нормални междуредия, много добър контрол на плевелите се постига с почвени хербициди като ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД®. Когато сеитбата на слънчогледа се извършва при по-тесни междуредия, ранното затваряне на междуредовото пространство контролира късно поникващите плевели. В случаите, в които слънчогледовите растения са покрили изцяло почвената повърхност и не се налага допълнителен контрол на синя китка, необходимостта от приложението на вегетационни хербициди отпада.

БРОЙ ДНИ ОТ СЕИТБАТА ДО ПОНИКВАНЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ СРЕДНО ДНЕВНИ ТЕМПЕРАТУРИ

ДЪЛБОЧИНА НА СЕИТБА

Слънчогледът се засява нормално на дълбочина от 3 до 7 cм. 

 • Дълбочината на сеитба може да бъде по-голямо от 7 см, но процентът на поникнали растения ще намалее. 
 • Засяването на дълбочина по-голяма от 10 cм може да намали добива от 20% до 50%. 
 • С увеличаване на дълбочината на сеитба, дните до поникване се увеличават, и по-специално при ранна сеитба и при по-ниски температури на почвата.
 • Всеки един ден, удължаващ поникването, увеличавa риска от зараза с мана.
 • В случай на малък брой култури в сеитбообращението и ранна сеитба, дълбочината на сеитба трябва да се намали до минимум за дадения тип почва.

ПРЕЦИЗНА СЕИТБА

Слънчогледът се представя добре при различна гъстота на засяване и разстояние между редовете, според препоръките за съответния хибрид.

 • При адекватна борба с плевелите чрез прилагането на почвени хербициди, няма съществени разлики в добива между слънчоглед засят при 4 500 до 5 500 растения на декар.
 • При изчисляване на гъстотата на сеитба (семена на декар), процентът на кълняемост в семеконтролните документи трябва да бъде взет под внимание.
 • По-ниски сеитбени норми се препоръчват за почви с по-нисък воден запас и когато количество валежи е недостатъчно. 
 • По-високата сеитбена норма може да доведе до пречупване и полягане на растенията.
 • Преждевременото узряване е по-бързо при по-високата сеитбена норма, поради по-малкия размер на питите.

ПРЕЦИЗНА СЕИТБА

Слънчогледовите растения имат способността да компенсират по-ниската сеитбена норма (пример СИ УАНСТАР, СИ БАКАРДИ CLP, НК НЕОМА, НК КОНДИ според източници на Синджента) чрез коригиране в размера на питата.

 • Когато сеитбената норма е по-малка, размерът на семена и питата се увеличават.
 • Компенсаторната способност зависи от хибрида, типа почва, количеството налична влага и т.н.
 • Нехомогенното разпределение на растенията в реда има по-голямо въздействие върху добива от гъстотата на растенията, защото оползотворяването на хранителните елементи и на светлината зависи от хомогенното разпределение на растенията.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ