Брашнеста мана при дините

Erysiphe cichoracearum

Брашнеста мана при Дините: симптоми и средства за контрол. Хибридни сортове дини устойчиви на брашнеста мана: Ред Джаспър. Растителна защита при антракноза: Ортива Топ, Цидели Топ.

Брашнеста мана при дините е заболяване със сериозни последици особено ако не се вземат мерки срещу нея в максимално кратък срок. Първите признаци на заболяването се появяват под формата на бледожълти петна по стъблата, листните дръжки и листата. Постепенно петната се увеличават и се покриват от бял налеп (спороношението на гъбата). Нападнатите листа постепенно пожълтяват, след това покафеняват и накрая придобиват вид на „пергаментова хартия“. При брашнеста мана при дините поражения се наблюдават и по плодовете, но това е значително по-рядък симптом. Болестта се получава в следствие нма контакт с гъбични образувания, които обикновено зимуват върху плевелите около посевите. Спорите на гъбата се разпространяват от вятъра на големи разстояния, затова и лесно достигат до културите. За развитие на брашнеста мана при дините не е необходимо дори листата да са влажни, достатъчно е само въздушната влажност да е над 90%. Развитието на болестта се подпомага от прекомерния вегетативен растеж, умерените температури, слабата осветеност и наличието на роса.


Агротехнически мерки за контрол

  • Спазване на срокове на отглеждане и сеитбооборота.
  • Унищожавне на плевелите и спазване на фитосанитарен контрол.

Химически средства за контрол