Емфъсайз F1

Тип „Ладженария“ - Lagenaria siceraria

Вижте от къде можете да купите зеленчукови семена на Синджента.

 


За ранно производство, при уплътнени и средно тежки почви, като много добре понася развитие върху влагозадържащи почви. Коренът се развива в плиткия хоризонтален почвен слой. Емфъсайз увеличава ранозрелостта на присаденото растение и придава добра устойчивост на горещина и суша. Увеличава добивът при дините с до 25-30%. Оптималното време за присаждане е 48-60 ч.


Устойчивости:

HRFom: 1-2Фузарийно увяхване
HRFon: 2Фузарийно увяхване
IRFon: 0Фузарийно увяхване

Ред Джаспър

Безсеменна диня
"Тигрова" украса

Морена

Безсеменна диня
"Sugar-Baby" тип

Роман

65 дни
5 - 7 кг