Кухи плодове при доматите

Кухи плодове при доматите: симптоми и средства за контрол. Растителна защита при кухи плодове: Исабион.

Кухите плодове при доматите са изключително неприятен синдром, който буквално може да сведе производственият резултат от разсада до нула. В случая става въпрос за деформация, която както става ясно и от името на заболяването, води до наличие на празнини (кухини) между семенните камери и външната стена. Плодовете не са сочни и съдържат много малко семена. Доматите са леки и при поставяне във вода плуват на повърхността. Добрата новина е, че и развитието на кухи плодове може да се установи бързо и лесно. На първо място, доматите са със странна и нетипична форма, кожата им е значително по-твърда, а повърхността е оребрена и с недостатъчно ярък цвят. Основните причини за получаването на кухи плодове при доматите са лошото опрашване и неправилния хранителен режим. Синдромът се свързва и с разминаването на необходимите нива в азота – твърде висок – и на калия- твърде нисък при подхранването на почвата. Други причини за образуването на кухи плодове при доматите са слабата осветеност (облачно време), големите температурни разлики, преовлажняването и използването на хормони за опрашване.


Химически средства за контрол

За по добро опрашване и „задържане“ на завръзите: