Напукване на плодовете при доматите

 

Напукване на плодовете при доматите: симптоми и средства за контрол.
 
Напукване на плодовете при доматите: симптоми и средства за контрол.


Напукването на плодовете при доматите не е рядко срещано явление сред фермерите и големите производители. Този ефект може да се прояви в две направления. Наблюдават се следните типове напукване на плодовете при доматите: радиални пукнатини от центъра на плода към периферията и концентрични напуквания. Подобно на върховото гниене напукванията се появяват поради прекомерно бързия растеж на плодовете и неравномерния воден режим. Доматите, които зреят в сухо време, могат да се напукат силно, ако последва период с проливни дъждове и високи температури. Различните хибриди имат различна устойчивост на разпукване вследствие на климатичните условия. Както при върховото гниене, и тук мулчирането и избягване на прекалено високите норми на азотно торене ограничават напукването на плодовете до минимум.