You are here

Неравномерно узряване на плодовете при доматите

 

Неравномерно узряване на плодовете при доматите: симптоми и средства за контрол.


Неравномерно узряване на доматите представлява физиологично нарушение, което се характеризира с асиметричното разпределение на червения пигмент върху плода. При наличие на заболяването самият плод още при узряване се оцветява в зони със сиво-зелени петна, които се редуват с нормално оцветени зони. При разрязване на такива плодове с неравномерно узряване се забелязват кафеникави сектори във вътрешността им. Това физиологично нарушение най-често е вследствие на климатични, технологични или проблеми предизвикани в хранителния режим на растенията. Ниските нива на калий в растенията и мрачното време са също причини за аномалията, наречена неравномерно узряване на доматите. Други възможни фактори, провокиращи синдрома, са високата почвена влага, високата влажност на въздуха, ниските температури, уплътнената почва и прекомерното торене. Тези климатични фактори могат да допринесат за хранителен дефицит или друг дисбаланс, който затруднява развитието на червения пигмент в плодовете на домата.


 

Химически средства за контрол

  • Третиране с Исабион за неутрализиране на ефекта от климатични, технологични или проблеми в хранителния режим на растенията.