You are here

Чибли F1: семена консервен домат

Вижте от къде можете да купите зеленчукови семена на Синджента.

Професионални семена червен домат за преработка Чибли от Синджента. Отлично листно покритие, което предпазва плодовете от слънчев пригор.


Чибли е високодобивен домат за преработка, с отлично листно покритие, което предпазва плодовете от слънчев пригор. Растението притежава мощен хабитус и предимство да залага плодове при по-високи температури. Чибли е подходящ за прибиране на ръка, като първите плодове са по-овални и могат да се реализират като салатен домат.


Устойчивости:

HRFol: 0-1Фузарийно увяхване
HRV, Va, VdВертицилийно увяхване
IRMa, Mi, MjНематоди