You are here

Панекра F1: семена червен оранжериен домат

Вижте от къде можете да купите зеленчукови семена на Синджента.

Професионални семена червен домат Панекра от Синджента. Подходящ за отглеждане през късна зима и пролет с един от най-високите добивни потенциали в своя сегмент.


Панекра е червен домат подходящ за отглеждане през късна зима и пролет с един от най-високите добивни потенциали в своя сегмент. Плодовете на Панекра са с отличен търговски вид, без котешко лице, зелен пръстен и паренхимна тъкан във вътрешността. Растението се отличава с къси междувъзлия и балансиран растеж.


Устойчивости:

HRFf: A-EЛистна плесен
HRFol: 0-1Фузарийно увяхване
HRFor Фузариум на корена
HRV, Va, VdВертицилийно увяхване
HRToMV: 0-2Стрийк
IRMa, Mi, MjНематоди
Семена розов оранжериен домат Манекро от Синджента.

Манекро

НОВО
Розов
280 - 350 г

Семена подложка за присаждане на домати Армстронг от Синджента.

Армстронг

Подложка за домати