Бактериоза / черно гниене при карфиол

Xantomonas campestris

Бактериоза при карфиол: симптоми и средства за контрол.
Бактериоза при карфиол: симптоми и средства за контрол.


Бактериозата, както става ясно и от наименованието, е класическа бактериална инфекция, която може да навреди на редица култури, в това число и на карфиола. Типичното за нея е, че нанася щети през цялата вегетация на растенията (от разсада до края на развитието). Бактерията прониква в карфиола чрез повредите от вредители, устицата и др. Възможно е патогенът да попадне от капка вода върху листа, а също така и да навлезе заедно с нея през устицата в растението. Заразената тъкан от бактериоза пожълтява и в повечето случаи има V-образна форма. Наблюдава се задържане на растежа и опадане на долните листа. Нещо повече – кочанът на повечето карфиоли омеква и загнива. Бактериоза може да се развие дори по време на съхранението. Масовото развитие на болестта се провокира от влажно време с високи дневни и ниски нощни температури. Инфекцията може да се съхранява в семената и растителните остатъци.


Агротехнически мерки за контрол

  • Използване на устойчиви хибриди
  • Контрол на кръстоцветните плевели в района
  • Предпазване на растенията от болести и вредители