Фузариум при карфиол

Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans

Фузариум при карфиол: симптоми и средства за контрол.
Фузариум при карфиол: симптоми и средства за контрол.


Фузариум е доста често срещано и типично заболяване при карфиола. Причинител на болестта са гъбите от едноименния род Фузариум. Начинът, по който увреждат карфиола тези гъби, е като запушват проводящите съдове, а това неименуемо води до загиването при младите и затруднено развитие при възрастните растения. Листата пожълтяват и губят тургура си, а някои от тях и опадат. При напречен разрез се наблюдава кафяво потъмняване на проводящата тъкан. Във влажни условия гъбата Фузариум при карфиола образува мицел от микро и макроконидии, с помощта на които се разпространява. Вредителят може да образува безцветни хламидоспори, които имат способността да живеят няколко години в почвата.


Агротехнически мерки за контрол

  • Спазване на сеитбооборот
  • Внимателно унищожаване на растителните остатъци в почвата
  • Дълбока оран за редуциране на патогена
  • Използване на хибриди с повишена толерантност