Зелева нощенка

Mamestra brassicae

Зелева нощенка при карфиол: симптоми и средства за контрол. Растителна защита при зелева нощенка: Амплиго, Карате Зеон.

Зелевата нощенка е повсеместно разпространена сред редица култури, включително и тези, отглеждани по нашите географски ширни. Със своите увреждащи действия тя представлява особено голям риск и за производителите на карфиол. Зелевата нощенка зимува като какавида в почвата на дълбочина 5-10 см и развива 2-3 поколения годишно. Първите пеперуди се появяват през късна пролет или ранно лято. Те са активни през нощта. Оплодената женска снася до 200 яйца, като през целия си цикъл на развитие една пеперуда може да снесе над 2000 яйца. Яйцата се разполагат ниско върху листата, а ембрионалното им развитие е от 6 до 9 дни. Гъсениците от първа възраст не се придвижват активно, а се хранят в основата на листата. Периодът на развитие на гъсениците е около 25-30 дни. През есента те обикновено се вгризват в кочана на карфиола, където дълбаят ходове. Остатъците от храната и попадналата вода в ходовете започват да загниват и растението загива. Какавидирането става в почвата на дълбочина 9-12 см, малко преди прибирането на продукцията.Типична последица за карфиола, нападнат от зелева нощенка, е повредата по листата и съцветията (главите).


Химически средства за контрол