Бяло гниене при краставици

Sclerotinia sclerotiorum

 

Бяло гниене при краставиците: симптоми и средства за контрол. Растителна защита при бяло гниене: Суич.

Бялото (склеротинийно) гниене при краставици е сериозно заболяване с тежки крайни последици за реколтата. Болестта напада всички представители от сем.Cucurbitaceae, но най-сериозни щети причинява при оранжерийното отглеждане на краставици. Симптомите от склеротинийното гниене могат да се появят по всички надземни части на краставичните растения. Най-често те се изразяват в загниване на отделни участъци от стъблото или страничните разклонение като впоследствие поразените места се покриват със снежнобял налеп. Първите увредени зони се забелязват в основата на стъблото, над нивото на почвената повърхност. Следва изсъхване на загнилите участъци, а впоследствие и цялото растение загива, ако не се вземат навременни и подходящи именно за бяло склеротинийното гниене мерки.


Агротехнически мерки за контрол

  • Спазване на висока агротехника, редуциране до минимум повредите върху растенията вследствие на извършваните мероприятия.
  • Почистване и дълбоко заораване на растителните остатъци. 

Химически средства за контрол