You are here

БАЛДЕР F1


Балдер е хибрид от последната генетика на Синджента, изключително подходящ за отглеждане при условия на минимална слънчева светлина през есенно-зимния период. Отличава се с мощния си вегетативен растеж и много висок добивен потенциал. Плодовете са с отлично качество, оребрени и с атрактивен цвят, което ще ви гарантира сигурна и успешна реализация. 


Устойчивости:

HR = Cca / Ccu

IR = Gc / Px

Други хибриди дългоплодни краставици


 

Растителна защита при краставици