Брашнеста мана при пипер

Leveillula taurica

 

Брашнеста мана при Пипер: симптоми и средства за контрол. Растителна защита при брашнеста мана: Цидели Топ, Тиовит Джет.

 

Брашнеста мана при Пипер: симптоми и средства за контрол. Растителна защита при брашнеста мана: Цидели Топ, Тиовит Джет.

Патогенът на брашнестата мана при пипера се развива както при висока, така и при ниска влажност. Оптималната температура за развитие на болестта е 15-25°C. Причинителят на брашнестата мана при пипера се съхранява в растителните остатъци. Спорите при този патоген се разпространяват чрез въздуха и предпочитат средно висока температура под 30°C.Първите симптоми на това заболяване се появяват върху долните (стари) листа – под формата на светложълти петна с неправилна форма, като впоследствие петната се разрастват и накрая некротизират. За разлика от брашнестата мана при доматите, при пипера се наблюдава опадане на листата. Долната страна на листата се покрива с белезникавия налеп на гъбата. Листата не се нападат в началото на своето развитие, основното нападение е върху старите листа. При брашнеста мана по пипера не се наблюдава проява на симптоми върху стъблото и плодовете, но поради обезлистването на растението върху голяма част от плодовете се появява слънчев пригор.

Агротехнически мерки за контрол

  • Унищожаването на растителните остатъци.

Химически средства за контрол