Краставична мозайка при пипер

Cucumber Mosaic Virus - CMV

Краставична мозайка при Пипер: симптоми и средства за контрол.
 
Краставична мозайка при Пипер: симптоми и средства за контрол.


Въпреки специфичното си име краставична мозайка се наблюдава и при други култури, включително и при пипера. Това е типично вирусно заболяване, което много често среща дори при редица диви растителни видове. Краставичната мозайка при пипера може да причини сериозни икономически загуби вследствие на нисък добив и лошо качество на крайната продукция. В началото повредите се изразяват в мозаично прошарване на листата, а растенията се забавят в своето развитие. В напреднал етап на краставичната мозайка при пипера листата започват да издребняват, а накрая изцяло се деформират. Много често опадането на цветовете като друг типичен симптом на вирусното заболяване също води до силно редуциране на добива.